اولین پادشاه زن ایرانی

اولین پادشاه زن ایرانی

برای دیدن کامل متن به ادامه مطلب مراجعه کنید... [hhe1010] نخستین زن پادشاه ایران زمین که بود؟! هنوز ۲۱ سال باقی مانده بود تا سلسله خاندانشان به پایان برسد. سهم او آشفته ترین روزهای آن ۴۲۷ سالی بود که پدران، نیاکان و اجدادش بر ایران زمین حکومت کرده بودن...