سخنان ارزشمند کوروش کبیر

سخنان ارزشمند کوروش کبیر

به ادامه مطلب مراجعه کنید... انان که با افکاری پاک و فطرتی زیبا در قلب دیگران جای دارند را هرگز هراسی از فراموشی نیست چرا که جاودانند    * * * * * *جملات کوروش کبیر * * * * * * فرمان دادم تا بدنم را بدون تابوت و مومیایی به خاک بسپارند تا اجزاء بدنم ذرا...