تاریخچه ضرب سکه

تاریخچه ضرب سکه

تاریخچه ضرب سکه     به ادامه مطلب مراجعه کنید...     اولین سکه چه موقع ساخته شد؟   سکه عبارت از یک تکه فلز است که وزن و عیار مخصوص دارد، با علامت مخصوص یا مهر کسانی که آن را ضرب می کنند.اولین سکه هائی که در دنیا ساخته شد هفت قرن قبل از میلاد مسیح بود ک...